Preise in Euro

Saison 2024/25

Saison A

17.03.24-29.06.24

31.08.24-24.11.24

22.03.25 –

Saison B

29.06.24-31.08.24

24.11.24-22.12.24

08.03.25-22.03.25

Saison C

22.12.24-01.02.25

08.02.25-08.03.25

Saison D

01.02.25-08.02.25